Videndeling på tværs af team

En videndeling på tværs af team tilrettelægges oftest som afslutning på en skoleproces.

Videndelingen har til formål

  • At synliggøre teamenes bedste anbefalinger til metoder og praksishandlinger, der fremmer elevernes læring og trivsel
  • At teamene både giver og modtager inspiration på tværs af fag og årgange
  • At teamene analyserer og diskutere, hvilke nye handlinger de hver især vil gå videre med

En videndeling synliggør samtidige organisationens ståsted og danner et konkret grundlag for at beslutte organisationens næste skridt.