Ledelsesteamet som professionelt læringsfællesskab

Udviklingen af skolen som samlet organisationen handler om, at ledelsen står sammen som et stærkt team og leder på de samme mål for udvikling. Samtidig handler det om at kommunikere tydelige forventninger, skabe klare strukturer for teamene samt kunne iagttage og sparre udviklingen tæt på praksis.

Vi tilbyder forløb til skoleledelser, der ønsker selv at udvikle sig til stærke professionelle læringsfællesskaber samtidig med at de leder organisationen som et professionelt læringsfællesskab. Målet med forløbene er, at udvikle ledelsesteamet som professionelt læringsfællesskab med henblik på at kvalificere arbejdet med elevernes læring og trivsel i organisationen.

Undervejs arbejder ledelsesteamet med at

  • Konstruere en fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med PLF
  • Udvikle et fælles sprog, hvor både begreber og sammenhænge i PLF diskuteres og perspektiveres til egen kommune/organisation
  • skabe et fælles afsæt for udviklingen af PLF i afdelingerne/matriklerne – herunder særligt fokus på ledernes rolle i processen
  • Udvikle en PLF-strategi til egen skole med afsæt i specifikke mål for udvikling i teamrum og praksisrum