Den digitale læringsplatform som didaktisk redskab

Har I brug for hjælp til at udvikle den didaktiske praksis på skolerne gennem arbejdet med digitale læringsplatforme?

I Impact Uddannelse har vi stor erfaring med at styrke team i at samarbejde omkring planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen ved brug af digitale læringsplatforme.

Læs mere om vores it-mentorforløb, hvor vi sammen med teamene udvikler undervisning, der fremmer elevernes læring, motivation og trivsel gennem arbejdet med digitale medier.