PLC og vejledere

For at sikre den optimale udvikling i hverdagen er det en stor gevinst, at udvikle PLC og uddanne skolens vejledere til at støtte team og medarbejdere i at arbejde systematisk med en praksis, der fremmer elevernes læring og trivsel.

Formålet med et forløb til PLC og vejledere er at

  • Afstemme forståelsen, forventningerne og muligheder ift. vejlederrollen
  • Skabe et organisatorisk fundament, der giver ledelse og vejledere optimale muligheder for at understøtte teamenes arbejde med udvikling af praksis

Få konkrete værktøjer til

  • Facilitering af møder med fokus på læring
  • Deltagelse og observation i undervisningen
  • Kollegial sparring og feedback
  • Afprøve tiltag i forhold til egen vejlederrolle og sammen i PLC udvikle de bedste strategier i egen organisation.