Lederforløb med fokus på it

Skolernes ledelse er ansvarlige for at implementere kommunernes it-strategi herunder at støtte teamene i at bruge digitale læringsplatforme til at understøtte elevernes læring.

Dette forudsætter, at man som leder selv er fortrolig med de digitale redskaber og muligheder disse har.

Et lederforløb med fokus på it omhandler derfor både at arbejde med de digitale platformes didaktiske muligheder og at sparre ledelsesteamene på de organisatoriske tiltag, der er væsentlige i arbejdet med at forankre brugen af digitale medier i medarbejdernes hverdag .

Formålet med et lederforløb med særligt fokus på it er

  • At udvikle en konkret it-strategi for den enkelte skole herunder mål for den ønskede udvikling
  • At kende til læringsmuligheder i Google drev og læringsplatformen samt at kunne  anvende de digitale platforme i egen praksis
  • modtager sparring på implementering af arbejdet med digitale platforme
  • diskuterer og forpligter hinanden på at afprøve konkrete tiltag, der fremmer skolens udvikling med it (herunder ledelse af medarbejdere og PLC)