It-mentorforløb

Et it-mentorforløb er et forløb, hvor et eller flere team tildeles en it-mentor, der sammen med teamet planlægger, afprøver og evaluerer et undervisningsforløb, hvor anvendelsen af digitale medier er et middel til at fremme elevernes læring, motivation og trivsel.

Formålet med en it-mentorordning er, at de deltagende team opnår digitale kompetencer, som afprøves og indarbejdes i den daglige undervisning for at understøtte et læringsmiljø, der fremmer elevernes læring, motivation og trivsel. 

Et it-mentorforløb er bygget op i 3 faser

  • en før-fase (planlægning)
  • en under-fase (afprøvning af tiltag i egen praksis)
  • en efter-fase (evaluering)
It mentor

 

Før-fasen

Forløbet tager udgangspunkt i årgangsteamets årsplan, og afsættet for udvikling sker i relation til de konkrete læringsmål, som teamet arbejder med i en given periode. På tre planlægningsmøder udarbejder teamet i fællesskab læringsmål og diskuterer, hvilke muligheder der er for at fremme elevernes læring, motivation og trivsel ved at bruge digitale medier. It-mentorens rolle er undervejs at inspirere og udfordre teamets overvejelser og beslutninger. Undervejs undersøges det, hvordan digitale medier vil kunne indgå i det konkrete undervisningsforløb, og lærere og pædagoger klædes på til at afprøve nye tiltag.

 Under-fasen

Efter de tre planlægningsmøder deltager it-mentoren i undervisningen og støtter og iagttager, på hvilken måde de planlagte tiltag har effekt. It-mentoren og de udøvende lærere/pædagoger aftaler forinden, hvilket fokus og hvilken rolle it-mentoren skal have i undervisningen. Her kan vælges flere muligheder eksempelvis observatør, løbende vejleder, deltagende hjælper, interviewer af børns læring etc.

 Efterfasen

Efter endt undervisning samles it-mentor og teamet til en efterbehandling af erfaringerne fra praksis og den læring, der er foregået. Hvordan bragte vores undervisning (herunder anvendelsen af digitale medier) os tættere på den læring, vi ønskede at fremme hos eleverne? Hvilken indvirkning havde den på elevernes motivation og trivsel? Hvad har vi selv lært, og hvad ønsker vi at fortsætte med, på hvilken måde etc.