Pædagogiske dage

Teamene udvikler sig i en skoleproces omkring et konkret indhold. Derfor indledes de fleste skoleprocesser også med en eller flere fælles pædagogiske dage. Disse har til formål at medarbejderne

  • skaber en fælles forståelse for hvad vi er sammen om
  • kender de konkrete forventninger til udviklingen i både team- og praksisrum
  • får konkrete ideer og værktøjer til, hvordan man kan arbejde med at udvikle praksis i forhold til de opstillede mål
  • arbejder med strukturerede metoder til at tale om egen praksis
  • beslutter konkrete handlinger, der fremmer elevernes læring og trivsel

De pædagogiske dage tilrettelægges med fokus på en høj grad af deltageraktivitet, hvor teamene ud fra viden og konkret inspiration arbejder med forskellige strukturerede refleksionsprocesser. Indholdet på pædagogiske dage afhænger af den enkelte skoles valg af fokus. Dette kan eksempelvis være inspiration og værktøjer til, hvordan man kan fremme elevernes læring og trivsel gennem

  • Relationer og klasseledelse
  • Læringsmål og feedback
  • Læringsledelse

Undervejs konstrueres en fælleshed både i forhold til det nuværende arbejde og de fremadrettede muligheder for udvikling.