Teamkoordinatorer, læringsledere og vejledere

For at sikre den optimale udvikling i hverdagen er det en stor gevinst, at uddanne teamkoordinatorer og læringsvejledere til at varetage faciliteringen af møder, hvor skolens mål og ønsker for udvikling er omdrejningspunktet for det samarbejde og de resultater teamet sammen skal skabe gennem praksis.

Denne uddannelse giver deltagerne teknikker, metoder og værktøjer til at lede arbejdet i og udvikling af de professionelle læringsfællesskaber.

Uddannelsen klæder deltagerne på til at varetage med 

  • Rollen som læringsleder
  • Effektive og lærende møder
  • Målstyrede dagordener og mødeledelse
  • Facilitering og procesledelse
  • Anerkendende kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Målstyret planlægning
  • Reflekterende processer og spørgeteknik
  • Strukturerede læringssamtaler og analyse af praksishandlinger

Uddannelsen er bygget op således, at deltagerne i de mellemliggende perioder arbejder med konkrete handlinger i egen praksis.

Nærmere beskrivelse af modulerne finder du under hovedmenuen: Teamkoordinatorer, læringsledere og vejledere