Teamsparringer

Teamsparringerne har til formål at støtte teamene i at blive professionelle læringsfælleskaber, der samarbejder systematisk omkring udvikling af praksishandlinger i relation til de opstillede mål for udvikling.

Sparringerne tilrettelægges så alle teammedlemmer deltager i en struktureret analyse og refleksion omkring

  • Teamets erfaringer med praksishandlinger
  • Læring for elever og professionelle
  • Beslutning og planlægning af nye tiltag i teamet

 Alle teammedlemmer forpligter sig til i de mellemliggende perioder til at afprøve konkrete tiltag i egen praksis.