Ny Side

Jeg har samarbejdet med Impact Uddannelse i flere omgange. Målstyret undervisning – læringsmål og evaluering i praksis, Teamsparringer med læringsmål og evaluering som indhold og Uddannelse/udvikling af teamkoordinatorerne

Effekten har været super dygtige teamkoordinatorer, som har taget et stort ansvar og begrebet distribueret ledelse er blevet iværksat. Teamene er i mit regi – indskolingen tæt på at opfylde kravene til at være professionelle læringsfællesskaber, der både tager et ansvar for egen læring samt elevernes. Alle team arbejder med synlige læringsmål, og efter Ontario trenden, har det været en overkommelig opgave at implementere indhold herfra. Lige ledes er arbejdet med Min uddannelse også gået godt ift målfastsættelse, og Lise Mayland bliver ofte nævnt i den sammenhæng.

Jeg har haft et godt, udviklende og konstruktivt samarbejde med Lise, som har været med til at kvalificere mit ledelsesarbejde i samarbejde med de øvrige i ledelsesteamet.
Den sparring og udvikling, som både ledelse og medarbejdere beriges af ved samarbejdet, er præget af en stor professionalitet, der både giver indsigt i teori og ikke mindst praksisdelen. For medarbejderne har det stor værdi, at de kan koble en udviklingsproces til egen praksis.

Jeg har igennem de sidste 12 år haft et samarbejde med Lise i forskellige sammenhænge. Malene har jeg stiftet bekendtskab med i et enkelt forløb. Jeg kan kun sige, at det for mig har været guld, at samarbejde med dem begge to.

Karin Jensen, indskolingsleder Vejle Midtbyskole