Digeskolen

I perioden 2015 – 2016 samarbejdede Skærbæk Distriktsskole (0. – 9. klasse + vidtgående tilbud)med Impact Uddannelse omkring en udviklingsproces forløb for det pædagogiske personale ”Teamets arbejde med klasseledelse og relationer”. Forløbet omfattede 1 hel pædagogisk dag + ½ dag for hele personalet. Derudover var der 3 sparringer i teams og ledelse og en fælles videndeling til slut. Sideløbende blev teamkoordinatorer og ledelsen uddannet til at lede forløbet. Det skete på 4 hele dage.
Medarbejderne udtalte: ”Det er det mest givtige, jeg har deltaget i”. ”Først nu ved jeg, hvad et team er og hvad det kan bruges til”. ”Min leder fortæller præcist, hvad der er vigtigt at arbejde med og hvad der er mindre vigtigt – det gør mit arbejde målrettet og jeg ved, hvornår jeg er på rette vej og hvornår jeg er nået i mål”. ”Jeg kan fejre mine successer!”
Som leder havde jeg en klar rød tråd. Jeg begyndte at tænke elevens læring og trivsel i centrum i alt arbejde. Det gjorde mig i stand til at sortere, holde fokus, være tydelig og få overskud til medarbejderne.

I perioden 2016 – 2017 fortsatte Skærbæk Distriktsskole samarbejdet med Impact Uddannelse i en udviklingsproces ”Teamets samarbejde om lærerprocesser”. 
Jeg forlod skolen i starten af skoleåret, så jeg har ingen opfølgning ud over de udsagn, jeg har fået i tilfældige møder med medarbejderne.

2017 – 2018 har jeg sammen med Digeskolen (0. – 6. klasse) og Møgeltønder Skole (=. – 6. klasse) samarbejdet med Impact Uddannelse omkring en udviklingsproces forløb for det pædagogiske personale ”Teamudvikling gennem arbejde med klasseledelse og relationer”.
Medarbejdernes omtale af forløbet er den samme som den, jeg mødte på Skærbæk Distriktsskole: ”Endelig noget, som jeg kan bruge i min hverdag og som fra første dag skaber en forandring i min undervisning.” ”Nu har vi noget at mødes om i vores team”. ”Det er nogle fantastiske møder – hvor vi udvikler os”. ”Det er helt utroligt, som vi kan rykke sammen.”

2017 – 2018 har jeg som en del af lederteamet på Tønder Distriktsskole samarbejdet med Impact Uddannelse i udviklingsprocessen ”Professionelle læringsfællesskaber”. Det har handlet om at udvikle ledergruppen til et PLF gennem arbejde med fælles sprog, fælles fokus, rammer, ressourceallokering, dataindsamling og –anvendelse og ledelse og opfølgning. Teamet har flyttet sig på alle parametre, hvilket betyder at samarbejdet er lettere, ledelsen er tydeligere i fælles udmeldinger til personalet, der er mere fælles ansvar overfor mødegennemførelse, dagsordener og mødeledelse og der opleves en større grad af tillid til uddelegering af opgaver i ledelsen.

Det har været et professionelt samarbejde med et personligt touch, som har skabt en god relation. 
Det er iøjnefaldende, at medarbejdere på en stor distriktsskoleskole og en mindre filialskole oplever det samme – en teamudvikling, der holder fokus på ledelse af læring og relationer, skaber resultater der er målbare hos eleverne. 

Det, der er teoretisk beskrevet som god praksis, omsættes til virkelighed og gør en stor forskel, der hvor der er brug for det.

Tak for et godt og respektfuldt samarbejde!

Anne-Lise Thygesen, skoleleder Digeskolen