Skærbæk Distriktsskole

Impact uddannelse har gennemført et toårigt forløb i klasseledelse
for skolens samlede personale. Forløbet har givet medarbejderne en
fælles forståelse og praksis for udøvelse af klasseledelse. 
For eleverne har det betydet genkendelige faste strukturer med synlige læringsmål
og en rød tråd gennem skoleforløbet.

Afdelingsleder Birthe Styrk, Skærbæk Distriktsskole 

Skolens teamkoordinatorer har gennemført en teamkoordinatoruddannelse
med impact uddannelse.
Uddannelsen har givet koordinatorerne værktøjer til at lede teamet som et
professionelt læringsfællesskab. Vi oplever, at vores møder er blevet mere
effektive og strukturerede.

Viceskoleleder Henrik Lorentzen, Skærbæk Distriktsskole