Herfølge Skole

Jeg har været på adskillige kompetenceforløb med Impact Uddannelse. Forløbene har altid været helt i kontakt med, hvor vi har været henne i vores organisation her og nu, og det har givet et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Lise, Malene er enormt velforberedte og styrer de enkelte kursusgange eksemplarisk.

Forløbene har givet os et fælles sprog og udgangspunkt for det videre samarbejde fx som teamkoordinatorer, læringsvejledere eller i teamet omkring implementeringen af læringsplatformen som et strategisk didaktisk værktøj.

Alle forløb har været præget af en god vekselvirkning mellem teori og praksis.

Impact Uddannelse er gode til at skabe højt humør, engagement og medejerskab for alle deltagere.

Janne Olsen, lærer på Herfølge Skole