Teamet som professionelt læringsfællesskab

Gode elevresultater fremmes blandt andet ved, at teamet fungerer som et professionelt læringsfællesskab, der har fokus på elevernes læring og trivsel.

Vi styrker teamet som professionelt læringsfællesskab blandt andet gennem arbejdet med

  • Fælles forståelse af teamets opgave og udviklingspotentiale
  • Kommunikations betydning i rum for læring
  • Normer og spilleregler i teamet
  • Effektive teammøder
  • Strukturer, der fremmer deltagelse og refleksion på møder
  • Rolleafklaring og kompetenceafdækning
  • Fælles didaktisk planlægning af undervisningen
  • Analyse af elevresultater gennem behandling af data
  • Læringssamtaler med fokus på elevers og professionelles læring
  • Kollegabaseret observation og feedback