Relationer og klasseledelse

Klasseledelse starter med den gode relation til eleverne og handler om at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø, hvor eleverne har de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Klasseledelse hjælper til at sætte rammerne, organisere undervisningen og skabe muligheder for et optimalt læringsmiljø, hvor eleverne får mere reel arbejdstid med øget trivsel og mere læring til følge.

Gennem fokus på klasseledelse og relationer får du sammen med dit team arbejdet med at:

–      Styrke relationerne til eleverne og eleverne imellem.

–      værktøjer til at udvikle din ledelses- og undervisningsstil.

–      rammesætte, organisere, motivere og støtte elevernes lærerprocesser

–       større bevidsthed om dig selv som rollemodel

–      opstille tydelige forventninger for eleverne

–      opstille forventninger til teamets arbejde med klasseledelse og relationer