Læringsledelse

Læringsledelse handler om at planlægge og lede undervisningen med fokus på elevernes læreprocesser. Hvordan orkestreres klassens eller fællesskabets læringsaktiviteter bedst muligt i relation til de mål vi har for læring?

Gennem fokus på læringsledelse får du sammen med dit team arbejdet med

  • Opbygningen af den gode time
  • Arbejdsformer i undervisningen
  • Strukturer, der fremmer deltagelse
  • Kunsten at stille spørgsmål
  • Ledelse af kommunikationen og refleksionen over læring
  • Opstille forventninger til teamets arbejde med læringsledelse