Læringsmål og feedback

Forskningen viser, at eleverne lærer bedst når de

  • Forstår hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem
  • Får tilbagemeldinger, som fortæller dem noget om kvaliteten på deres arbejde eller præstation
  • Får råd om, hvordan de kan forbedre sig
  • Er involveret i eget læringsarbejde ved blandt andet at vurdere eget arbejde og udvikling

Derfor er det i arbejdet med elevernes læring vigtigt at udvikle en læringskultur, hvor feedback anvendes som redskab til at eleverne kan forbedre sig bedst muligt. 

En kultur indeholder både konstrueringen af en fælles forståelse og tilgang til at arbejde med elevernes læring. Samtidig indeholder den en udvikling af metoder, strukturer og rutiner for den feedbackpraksis, der har positiv betydning for eleverne på de forskellige årgange.

Gennem fokus på læringsmål og feedback får du sammen med dit team arbejdet med:

  • Inspiration til at udarbejde gode læringsmål og kriterier for læring
  • Konkrete metoder til at inddrage eleverne i arbejdet med kriterier
  • Kendskab til taksonomiernes anvendelse i arbejdet med elevernes progression
  • Kendskab til principper for god og effektiv feedback
  • Konkrete metoder til at arbejde med feedbackprocesser i klasseværelset
  • opstille forventninger til teamets arbejde med læringsmål og feedback