Juelsminde Skole

Juelsminde Skole har gennem 2 år samarbejdet med Impact Uddannelse omkring udviklingen af det faglige teamsamarbejde.

Skolen har fået et fælles sprog og en fælles forståelse omkring professionelle læringsfællesskaber, som alle team fik løftet niveauet i forhold til.

Undervisnings- og læringspraksis på skolen er i højere grad blevet et fællesanliggende først og fremmest i årgangs-/fagteam; men også  i skolen som helhed.  

Samarbejdet har været tæt, professionelt og visionært i forhold til skolens udvikling. Samtidig har det været praksisnært og super kompetent i forhold til de enkelte fag-/årgangsteams behov og udfordringer.

Dialogen/planlægningen og evalueringen med Impact Uddannelse forud for og undervejs i forløbene har været af stor betydning.

Karsten Damgaard, skoleleder, Juelsminde Skole

Det siger vores Kunder
Vores skoleprocesser har været praksisnære og super kompetente.
Karsten Damgaard, skoleleder, Juelsminde Skole