Fortunaskolen

Vi har brugt Impact Uddannelse til

  • Uddannelse af læringsledere og afdelingsledere til i fællesskab at forestå implementeringen af PLF på alle skolens fem afdelinger. 
  • Ledelsesteamets (13 personer) arbejde som PLF med udgangspunkt i læringssamtalen.
  • Der er sat fokus på læring i fællesskab på alle skolens niveauer, hvilket generelt har været med til at fremme elevernes læring og trivsel. 

Impact Uddannelse har stor evne til at omsætte skolens udviklingsbehov i konkrete kompetenceforløb.

De har været virkeligt gode til at skabe commitment hos alle deltagere på de kompetenceudviklingsforløb, som vi har gennemført på skolen, og formår derfor at flytte folk.

 Ole Lerke, Distriktsskoleleder på Fortunaskolen i Esbjerg Kommune