Hedensted Skole

Hedensted Skole i flere omgange samarbejdet med Impact Uddannelse omkring følgende temaer:

  • ”Aktionslæring – teamets samarbejde om læring”. Efter et fælles oplæg kom teamene til at arbejde med aktionslæringsformen gennem løbende sparring ved konsulenten.
  • ”Teamets samarbejde om læringsmål” også her var der løbende sparring med teamene.
  • ”Teamkoordinatoruddannelse”, hvor alle teamkoordinatorer deltog.
  • ”Feedback og klasseledelse” som var en pædagogisk dag i forbindelse med at skolen er med i Program for læringsledelse. Dagen var målrettet egen skole.
  • Sparring til ledelsen i forbindelse med Professionelle Læringsfællesskaber og det næste skridt ledelsesmæssigt.


Vi har haft et  højt udbytte af samarbejdet på hele skolen, da Lise og Malene altid møder velforberedte op og har en fantastisk evne til at møde folk, der hvor de er. Der er altid noget konkret, som teamene kan tage med og bruge direkte i deres undervisning eller i teamsamarbejdet.

Samarbejdet med Impact Uddannelse har været fantastisk. Der er altid en god dialog om, hvor skolen er, og hvad vores pædagoger og lærere har brug for for at kunne tage næste skridt.

Impact Uddannelse er teoretisk velfunderet og har en fantastisk evne til at få det teoretiske gjort praksisnært.

Impact Uddannelse er eminente til at møde pædagoger og lærere i den hverdag, der hersker og kan tilpasse indholdet så det passer til, hvor langt vi er nået. Dette gælder også, når det drejer sig om teamsparringsforløb.

Når vi har haft en aftale med Impact Uddannelse er såvel medarbejdere som ledelse helt trygge og ser frem til forløbet, da erfaringen har vist, at indholdet er relevant og direkte anvendeligt.