Frederikshavn Kommune

Frederikshavn kommune har sammen med Brønderslev og Jammerbugt Kommune arbejdet i et fælles projekt omkring Professionelle læringsfællesskaber. Her har Impact Uddannelse stået for kompetenceudviklingen og sparring af og med alle ledelsesteam.

Forløbet har været utroligt givende. De enkelte ledelsesteam fungerer langt bedre som team efter forløbet – de har et større fælles fokus og en fælles vision for både eget teamarbejde og for medarbejderteamene. De er blevet skarpere på at have fokus på skolens kerneydelse. Den enkelte ledere er blevet bedre til at læringsledelse, læringssamtaler mv. og har fået et større fokus på datadrevet ledelse. De har herudover fået en række værktøjer som hjælper dem i dagligdagen til at fastholde fokus.  

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde. Forløbet har været af høj kvalitet. Teorien er blevet præsenteret grundigt, men de har samtidig med omsat den til praksis og konkrette handlinger. Det har gjort det nemt at omsætte uddannelsesforløbet til en ændret praksis. Jeg har oplevet Impact Uddannelse som meget lydhøre over for vores ønsker og særlige udfordringer. Det har de været gode til at inkludere i forløbene. De har ligeledes turde at udfordre os og de faste billedere og virkelighedsopfattelse vi har – vi er blevet tilpas forstyrret.  

Vi har oplevet Impact Uddannelse som utroligt engagerede og motiverede. Undervisningsgangene har været inspirerende og varierende med et stort fokus i at de deltagendes ledere i høj grad selv er i spil. Jeg kan kun give dem mine allerbedste anbefalinger

Vibeke Post Madsen, Skole- og dagtilbudschef i Frederikshavn Kommune